เซลล์ประสาทที่ได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์มักใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับโรคทางสมอง อย่างไรก็ตามเซลล์เหล่านี้มีคุณภาพแตกต่างกันมากและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงมองหาโมเดลเซลล์ที่เรียบง่ายซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเมื่อทำการทดสอบซ้ำ แบบจำลองที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทของมนุษย์เพียงเซลล์เดียว

มันได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent ผ่านวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างรวดเร็วและให้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานสูงสำหรับการตรวจสอบการทำงานของเซลล์ประสาท การใช้การสร้างเซลล์ใหม่เรียกว่าสเต็มเซลล์ pluripotent (เซลล์ iPS) ที่เกิดขึ้นสามารถสร้างขึ้นได้จากตัวอย่างเลือดหรือผิวหนัง เซลล์ของร่างกายจะถูกรีเซ็ตเป็นระยะตัวอ่อนและสามารถแยกความแตกต่างออกไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ อีกมากมายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเซลล์สมอง